Research

Show all

2021

Dias, Sofia Balula; Diniz, José Alves; Konstantinidis, Evdokimos; Savvidis, Theodore; Zilidou, Vicky; Bamidis, Panagiotis D; Grammatikopoulou, Athina; Dimitropoulos, Kosmas; Grammalidis, Nikos; Jaeger, Hagen; Stadtschnitzer, Michael; Silva, Hugo; Telo, Gonçalo; Ioakeimidis, Ioannis; Ntakakis, George; Karayiannis, Fotis; Huchet, Estelle; Hoermann, Vera; Filis, Konstantinos; Theodoropoulou, Elina; Lyberopoulos, George; Kyritsis, Konstantinos; Papadopoulos, Alexandros; Depoulos, Anastasios; Trivedi, Dhaval; Chaudhuri, Ray K; Klingelhoefer, Lisa; Reichmann, Heinz; Bostantzopoulou, Sevasti; Katsarou, Zoe; Iakovakis, Dimitrios; Hadjidimitriou, Stelios; Charisis, Vasileios; Apostolidis, George; Hadjileontiadis, Leontios J

Assistive HCI-Serious Games Co-design Insights: The Case Study of i-PROGNOSIS Personalized Game Suite for Parkinson’s Disease Journal Article

In: Frontiers in Psychology, 11 , pp. 4017, 2021, ISSN: 1664-1078.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: co-creation, game-based learning, human-computer interaction-serious games, i-PROGNOSIS, Parkinson’s disease